СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Пусково-наладъчни работи

 

Старт Инженеринг АД - пусково-наладъчна дейност

Част от политиката на управление на дружеството, което гарантира високото качество на изпълнение и пълното завършване на обекти по част "Електро", е цялостното затваряне на инженеринговия цикъл, в това число: проектиране, изграждане, доставка, монтаж на съоръженията, пусково-наладъчни изпитания и въвеждане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно обслужване. За осъществяването на тази политика към "Старт инженеринг" АД е създаден Орган за контрол от вида "С", акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 ОТ ИА БСА.

Фирмата разполага с електролаборатория за откриване и отстраняване на повреди по кабели, съоръжения и защитни предпазни средства от Н.Н. и Ср.Н, като към нея има екип от специалисти за аварийни ситуации за локализиране на авариите и тяхното отстраняване, както и със специалисти по наладка на вторична комутация и релейни защити, контролно-измервателни прибори и автоматика, изграждане на мълниезащитни и защитни уредби, изграждане на въздушни линии ниско и средно напрежение. Организацията разполага също и с монтажни групи за извършване на строително-монтажни работи при изграждане на трафопостове, изграждане подстанции и ел. уредби, също и със специалисти по електрически измервания.

Нашите екипи ще извършат:

  1. Проверка на качеството на монтажа и съответствието му с проектната документация;
  2. Проверка и контрол на всички компоненти и оценяване на съответствието;
  3. Функционални проби;
  4. Въвеждане в режим на работа и 72 часови проби под товар;
  5. Изготвяне на приемо-предавателен протокол и сертификат за направените измервания;
  6. Изработване на екзекутивна документация.

Контакти - клон София

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 931 61 46

факс: +359 2 931 99 66

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

Димитър Нинов

Контакти - клон Бургас

България, Бургас 8000
ул. "Христо Ботев" №33

тел: +359 56 811 484

факс: +359 56 811 512

За поръчка на ел. табла - кликни тук

За поръчка на разпределитени уредби НН - кликни тук

Лице за контакт:

инж. В. Градев


Търговски отдел - клон Бургас

България, Бургас 8000
ул. "Христо Ботев" №33

тел: +359 898 690 750

За поръчка за доставка на апаратура - кликни тук

Лице за контакт:

инж. В. Дионисова

Контакти - клон Автоматизация

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 931 07 84

факс: +359 2 931 07 68

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

Методи Николов