СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Проектиране

Старт Проект - проектиране и проучване

"Старт Проект" ЕООД е част от една от водещите български инженерингови компании - “Старт Инженеринг” АД. То е създадено през 2005г. като дружество с ограничена отговорност, осъществяващо своята дейност в областите на проучването и проектирането на комплексни обекти.

Фирмата е с утвърдени традиции в изготвянето на детайлни проекти в областите:

 

Проектиране по част електро за:

 • Енергетика - електропроизводство и разпределение;
 • Черна и цветна металургия;
 • Екология и съоръженията за опазване на околната среда;
 • Транспортна инфраструктура;
 • Топлофикация;
 • Нефт и Газ;
 • Химическа промишленост;
 • Циментова промишленост.

Фирмата разполага с екип от специалисти с проектантска правоспособност, които не веднъж са доказали своя богат опит в проектирането на мащабни и ключови обекти, партнирайки си при това с водещи международни лидери на пазара. Съвместната работа и постоянният стремеж към усъвършенстване, високо качество и ефективност превръщат „Старт Проект” ЕООД в желан и сигурен партньор.

През последните години “Старт Проект” ЕООД завърши успешно своето участие по проектирането и изпълнението на значими инвестиционно проекти, сред които:

 

Водещи обекти

 • Присъединяване на Ко–генератори за оползотворяване на биогаз към ел. подстанция “Кубратово” 110/ 6kV
 • "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ” - Производство АВД-1 (АД5 и ВДМ-1): Парогенераторна секция
 • Присъединяване на нови Ко-генериращи мощности към преносната система на НЕК ЕАД при Топлофикация Бургас: Уредба постоянен ток; Уредба 6,3kV; ОРУ-21/10,5/6,3kV; Кабелна мрежа СрН; Трансформатор 15МVА 21/10,5/6,3kV; Уредба 11kV;
 • ОЦК “Кърджали” - Мокро извличане на цинка, Участък Ярозит мешалки, Ново филтърно отделение, Охладителни кули, Трансформаторна подстанция 8 -2x1000kVA, Външна кабелна мрежа 6kV, Външна кабелна мрежа HH
 • Присъединяване през РП-1 на генератор 12МVА, ТПС-12 2ЕУ3 към ГРУ 6kV на ТЕЦ "Свилоза” - "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД
 • Подмяна на релейни защити в Подстанции "София юг“ 220kV и “София запад” 400kV; Подстанция "Металургична" 400kV; Подстанция "Казичане” 220kV; Подстанция "Златица” 400kV; Подстанция "Бойчиновци" 220kV

През последната година стартира проектиране на първи етап на нова Газова централа – две газови турбини по 63,5МVА и парна турбина 27МW, Уредба 220kV на територията на газовата централа и Уредба 220/110kV на НЕК за присъединяване към преносната мрежа. Главен инвеститор (IPC contractor) е Group Five Energy, а турбините са на General Electric. Проектът продължава с втори етап - две газови турбини 63,5МVА и парна турбина 27МW, Уредба 110kV на територията на газовата централа и Уредба 110kV на НЕК за присъединяване към преносната мрежа.

Започнаха и проектно-проучвателни работи за нова Газова централа – две газови турбини 63,5МVА и парна турбина 27МW в гр. Силистра.

“СТАРТ ПРОЕКТ” ЕООД разполага с квалифицирани специалисти и достатъчно технически средства, за да осигури изготвяне на проектна документация с високо качество.

Дейности - Проектантски отдел

 • Проектиране по част Електро
 • Проучвателни дейности
 • Изготвяне на анализи
 • Изготвяне на оферти

Контакти - Проектантски отдел

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 931 23 50

факс: +359 2 931 23 50

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

инж. М. Качикозова