СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

ОВ и К

 

Старт Инженеринг АД - ОВ и К Като част от структурата на "Старт Инженеринг" АД, клон "Вентилационна и климатична техника" се налага като надежден и коректен изпълнител при изграждането на вентилационни и климатични инсталации на различни индустриални предприятия, Софийски Метрополитен, офисни сгради, болници, енергийни и транспортни обекти.Нашите цели

  • Клон “Вентилационна и климатична техника” разполага с проектантско бюро, което обслужва групите разположени в големите стопански и енергийни центрове в страната. Високата квалификация и профилиране на специалистите позволяват бързо и качествено изготвяне на проекти;
  • “Цех за въздуховоди и вентилационни елементи” е екипиран с високопроизводителни и прецизни машини. Квалификацията на персонала и организацията на производството позволяват безпроблемното обезпечаване на обектите с необходимата заготовка;
  • "Бюрото за доставка на вентилационна и климатична техника" комуникира с различните производители и перфектното познаване на най-новите постижения в областта позволява да се правят бързи и коректни доставки, които да обезпечават качествена и надеждна работа на инсталациите;
  • Работни групи, екипирани с надеждна и съвременна техника реализират монтажа на инсталациите в пълен обем, качествено и в срок;
  • "Лаборатория за настройка" към "Старт Инженеринг" АД е държавно оторизиран орган за контрол от вид С и сертификата, който се издава след настройка и ефективни измервания на параметрите са валидни пред различните институции за окончателно предаване-приемане на инсталациите.

Клон "Вентилационна и климатична техника" към "Старт инженеринг" АД работи успешно в Русия, където реализира пълна климатизация на сградите на банките в гр. Саратов и гр. Серпухов и промишлените халета на завод в гр. Оренбург. Структура и квалификация на персонала на ОВ и К позволиха на фирмата да реализира и пусне в експлоатация вентилационни и климатични инсталации на крупни стопански, административни и енергийни обекти в страната, в това число:

Обект Дейности Година
"СОФАРМА" АД цех "Таблетен", Цех"Ампулен" -
Административно-офисна сграда на "Овергаз" Вентилаторно-конвекторна система за отопление и охлаждане на 20 000 м3/ч и въздушно климатизиране на прилежащи части -
Хотел "Хилтън" вентилационни инсталации на ресторанти, бар, зимна градина и прилежащи части. -
Хотел "Радисън" вентилационни и климатични инсталации на ресторанти, бар и прилежащи части. -
Хотел "Глория-Палас" вентилаторно-конвекторна система за отопление и охлаждане на стаи и въздушна климатизация на ресторанти, бар, зимна градина и прилежащи части. -
НЕК ЕАД Административно-офисна сграда на ЦДУ -
"Флорина-България" АД Административна сграда и производствени халета в България -
Софийско метро Линия 1, метростанции от №1 до №6 – наладка -
Банка "Доверие" АД пълна климатизация. -
АЕЦ "Козлодуй" инсталации с висока степен на очистване на въздуха. -
МК "Кремиковци" инсталации за технологично обезпрашаване на въздуха. -
Телеграфо-пощенска палата пълна климатизация. -
Бензиностанции Петрол – АД Обект № 0108 – гр. Разлог -
Бензиностанции Петрол – АД NTI – гр.Пловдив, Симеоновско шосе, с. Драгичево -
Бензиностанции Петрол АД преработка на вентилацията на обекти - № 0105, 0212, 7118, 7143, 4120, 4402, 5201, 7207, 1114, 0210, 4205, 4306, 4310. -
Хотел "Феърплей" гр. София, ул. "Шипка" -
Болница за активно лечение "Вита" - -
Административно-офисна сграда ул."Бачо Киро" Цялостна вентилация -
Административна сграда с магазини, складове, подземни гаражи и ТП в УПИ II-837, 1287, 1288, кв.5, м. М.долина -
Административна сграда с магазини, складове, подземни гаражи и ТП в УПИ VII 1408, 1518, кв.5, м.М.долина - HIS Holding Building -
Софийско метро Линия 1, метростанции от №7 до №13 – доставка, монтаж, пуск и настройка. -
Административна сграда средно застрояване с подзе мни гаражи, ЗП=1117,28м², РЗП=4785,64м², УПИ І-1560,1562, кв.80, м."Манастирски ливади-Запад" по плана на гр.София, СО р-н "Витоша" -
Софийско метро Линия 2, метростанции от №5 до №11 – доставка, монтаж, пуск и настройка. -
Депо „Обеля" Участък за ремонт на подвижния състав (Ремонтен завод – Корпус 3) -
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД Реконструкция на съществуващото оборудване на преч.станция за сярна киселина в ПСРВ и ПСДВ" -

Контакти - клон ОВиК

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 931 61 48

факс: +359 2 931 99 65

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

инж. Т. Бойчев