СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Ретрофит на уредби СР.Н

 

Изработка на нови релейни отсеци с вторична комутация и преработка колички с подмяна на стари маломаслени прекъсвачи СР.Н. с нови вакуумни . В последните години Старт Инженеринг се наложи на пазара на средното напрежение като надежден инженерингов партньор на водещите фирми производители на такова оборудване. Имаме изпълнени проекти за ретрофит с апаратура от : Сименс , Шнайдер , АББ и др.известни и представени в България фирми.