СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон Ел. Табла

Клон „Електротабла-София“ е създаден през 1994г. с основна задача да способства за затваряне на цикъла на инженерингова дейност и подпомагане на основните клонове на фирмата при комплексното изпълнение на големи обекти. Изпълняват се и поръчки на външни клиенти.  От 2015г. дейността се осъществява в ново производствено хале с обща разгъната площ 540 мвключващо производствени помещения (зона ел. монтаж, зона механичен монтаж, зона изпитания), складови площи и битови помещения.

В клона работят тесни специалисти с голям опит и висока квалификация, като съществува възможност, в зависимост от производственото натоварване, гъвкаво да се увеличава съставът.

Изработват се ел. табла Н.Н. захранващи, МСС, за автоматизация, пултове, нестандартна продукция (например в края на 2016г. за станцията на българската полярна експедиция в Антарктида по устно задание на техническия персонал бе предложено от клона схемно решение, подбрана подходяща апаратура и изработени в много кратки срокове 2 броя ел. табла).

Произвежданите изделия се отличават с високо качество и надеждност, добър дизайн и ремонтопригодност. В изделията се влагат ел. материали на водещи европейски фирми като Schneider Electric, EATON (Moeller), GE, ABB, Schrack Technik, Siemens, метални табла на Rittal, ETA, Schneider Electric.

За управление на качеството на производството е разработена и внедрена система по БДС EN ISO: 9001-2008, сертифицирана от ЕМ ЕС-СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД. Част от продукцията е сертифицирана за съответствие по отношение спазването на стандарти за качество и безопасност от SGS - Швейцария.

Клонът притежава сертификат от Schneider Electric като партньор-производител на ел. табла.

Всичко това, както и коректното отношение към клиентите и гъвкавата ценова политика утвърждават клон „Ел. табла - София“ като авторитетен и конкурентно способен производител.

 • Метрополитен София - 20 метростанции;
 • Мотовозно депо "Обеля";
 • Топлофикация - София, Системи за автоматизация в повечето ценрали;
 • ТЕЦ Марица - Изток II;
 • ТЕЦ Бобов дол - съвременно управление на Блок "Котел - Турбина" № 1,2,3 (релейни табла и нови мнемосхеми в командни зали на Блокове 1, 2, 3);
 • Стомана Перник АД;
 • Кремиковци АД;
 • Ресторанти McDonalds - 4 бр.;
 • Сграда на Фесто България (обявена за сграда на годината);
 • Ж.П. линия "Дупница - Кулата"
 • Софийска вода;
 • VMware България - типово тествани табла;
 • Ринг МОЛ София - типово тествани табла - захранване към дизел генератори (поръчка на Schneider Electric);
 • Honeywell - рафинерия в Румъния - захранващи табла, сървърни и клемни за обект;
 • Системи за сеизмично наблюдение и регистрация - яз. Бели Искър, Цънков Камък и др.;
 • Системи за мониторинг на димни газове: Лукойл, Аурубис, ТЕЦ Перник и др.;
 • Системи за автоматизация на ВЕЦ: Тъжа, Стара Загора, Спанчево, Пирин, Топлика, Каскада, Туфча;
 • Системи за автоматизация на базата на PLC:
  • ВЕЦ Иларион (Valmet) - Гърция;
  • ВЕЦ Терновес (АББ) - Албания;
  • Завод за фосфати в гр.Хомс - Сирия;
  • Екобулхарт (Papcel - Чехия);
  • Лукойл - База Стара Загора, VАЕ Controls;
  • Лукойл ТЕЦ;
  • ПСОВ Русе;
  • ПСОВ Видин;
  • ПЗ Каменица и Астика - Парови централи;
  • ТЕЦ Република Перник.

Видове ел. табла - клон Ел. Табла

 • Изработка на ел. табла Н.Н;
 • Изработка на захранващи ел. табла;
 • Изработка на МСС;
 • Изработка на ел. табла за автоматизация;
 • Изработка на пултове;
 • Изработка на нестандартна продукция.

Контакти - клон Ел. Табла

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 938 12 68

факс: +359 2 931 07 68

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

инж. П. Гошев