СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон ОВ и К

Като част от структурата на “Старт инженеринг” АД, Kлон “Отопление, вентилация и климатизация” се налага като надежден и коректен изпълнител при изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на различни стопански, административни, енергийни и други обекти.

Клон “Отопление, вентилация и климатизация” разполага с проектантско бюро, което обслужва групите, разположени в големите стопански и енергийни центрове в страната. Високата квалификация и профилиране на специалистите позволяват бързо и качествено изготвяне на идейним технически и работни проекти по част "ОВиК".

“Цехът за въздуховоди и вентилационни елементи” е екипиран с високопроизводителни и прецизни машини. Квалификацията на персонала и организацията на производството позволяват безпроблемното обезпечаване на обектите с необходимите заготовки.

“Бюрото за доставка на вентилационна и климатична техника” комуникира с различните производители и перфектното познаване на най-новите постижения в областта позволява да се правят бързи и коректни доставки, които да обезпечават качествена и надеждна работа на инсталациите. Работни групи, екипирани с надеждна и съвременна техника реализират монтажа на инсталациите в пълен обем, качествено и в срок.

“Лаборатория за настройка” към “Старт-инженеринг” АД е държавно оторизирана, и техническите протоколи, които се издават след механична настройка и ефективни измервания на параметрите, са валидни пред различните институции за окончателно предаване-приемане на инсталациите.

Тази структура и квалификация на персонала позволиха на фирмата през последните няколко години да реализира и пусне в експлоатация отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на крупни стопански, административни и енергийни обекти

Дейности - клон ОВ и К

  • Проектиране
  • Производство
  • Изграждане и поддръжка на ОВ и К инсталации
  • Консултантска дейност

Контакти - клон ОВиК

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 931 61 48

факс: +359 2 931 99 65

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

инж. Т. Бойчев