СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон Стара Загора

“Старт инженеринг” АД Клон Стара Загора изпълнява задачи предимно в областите Стара Загора, Хасково, Ямбол и Сливен. На територията на тези индустриални райони, нашите екипи взимат участие във водещи обекти от национално значение, в това число:

 • ТЕЦ “Марица-Изток 2”;
 • ТЕЦ “Марица-Изток 3”;
 • “Неохим” – Димитровград;
 • “Агробиохим” - Стара Загора;
 • “Прогрес” АД - Стара Загора;
 • “Пресков” АД;
 • Газоснабдяване ООД;
 • ВиК Стара Загора;
 • “Електроразпределение” ЕАД - Стара Загора

Дейности - клон Стара Загора

 • Изпълнение на проекти по част електро
 • Пусково-наладъчни работи
 • Електро монтажни работи
 • Поддръжка
 • Доставка

Контакти - клон Стара Загора

България, Стара Загора 6000
ул. "Цар Иван Асен" №165

тел: +359 42 602 308

факс: +359 42 602 308

Форма за контакт  

Лице за контакт:

инж. В. Велчев