СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон Варна

Старт инженеринг АД клон Варна е част от клоновата мрежа на фирмата, със седалище и адрес 9000 Варна, ул. Неофит Бозвели №49 в четириетажна офис сграда със застроена площ 131 кв.м. В сградата са базирани управлението на клона, проектантски отдел, офертен отдел, помещения за изработване на ел. табла, складови помещения и др. В клона работят 19 души, от които трима електроинженери и един ОВК инженер. Инженеринговите дейности, които нашите екипи извършват, покриват на практика всички ключови етапи при проектирането и изграждането на електро, КИП и А и вентилационни инсталации. Екипът на "Старт инженеринг" АД Клон Варна се стреми да предлага висококачествени и ефективни решения на конкурентни цени, осигурявайки пълен цикъл на реализация на проектите, като извършва цялостен процес на обслужване.

Специалистите на клон Варна има натрупан опит по редица водещи обекти в района, като сме специализирали в:
Изработка на ел. табла - широка гама разпределителни табла, осигуряващи ефективно разпределение на електрическата енергия;
Проектиране на част Електро, в това число: всички видове електрически инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради; електрически табла за офисно, жилищно и промишлено строителство; осветителна електрическа инсталация за административни, промишлени и битови помещения; заземителни инсталации; гръмозащитни инсталации и други;
Проектиране на част ОВиК, която включва: вентилационни инсталации на жилищни сгради, административни сгради, хотели, търговски обекти, спортни съоръжения, промишлени и складови помешения. При проектирането внедряваме най-новите съоръжения и рационални решения, предлагани на световния пазар в тази област, така постигаме желаният микроклимат и по-голям комфорт в обитаваните среди с ниски експлоатационни разходи за енергия.

Основни клиенти на клон Варна са водещи компании в района, като: "Солвей Соди" АД, "Девня Цимент" АД, "Девен" АД и др.

 
Старт Инженеринг АД - Клон Варна

"Старт Инженеринг" АД Клон ВАРНА има капацитета да предложи:

 • Проучвателни работи и анализи;
 • Разработване на идейни, технически и детайлни работни проекти;
 • Доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали;
 • Структурно окабеляване;
 • Извършване на електромонтажни работи;
 • Изграждане на мълниезащитни системи;
 • Изграждане на заземителни инсталации;
 • Изграждане на слаботокови инсталации;
 • Изграждане на осветителни инсталации;
 • Изграждане на вентилационни системи на хотели, заведения, търговски обекти, ресторанти, апартаменти, къщи и др;
 • Пусково-наладъчни работи и внедряване;
 • Оптимизация и настройка;
 • Сервизно обслужване.

Дейности - клон Варна

 • Изработка на ел. табла;
 • Проектиране и наладка по част Електро;
 • Проектиране по част ОВиК;
 • Изграждане и поддържка на вентилация;
 • Монтаж и доставка на апаратура.

Контакти - клон Варна

България, Варна 9000
ул. "Неофит Бозвели" №49

тел: +359 52 613 246

факс: +359 52 613 246

Форма за контакт  

Лице за контакт:

инж. Т. Тодоров