СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Структура на фирмата

Старт Инженеринг АД е изцяло частна фирма. Тя се състои от разгъната структура, разделена на клонове (групи), разположени в основните индустриални центрове на територията на страната - София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Велико Търново. Главният офис на фирмата е в столицата на България, като там е разположено централното управление на фирмата, както и по-голямата част от техническия, производствен и човешки ресурс. Клоновете са свързани помежду си чрез ефикасна комуникационна мрежа за гъвкаво управление и координация на персонала и работата по текущи проекти.