СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Топлофикация

Участие в редица водещи Топлоелектрически централи в изграждането на системи за автоматизация, пуск и наладка

Екипите на фирма "Старт Инженеринг" АД имат повече от 60 години опит в изграждането и наладката на водещи ТЕЦ в страната и чужбина. Ние сме търсен партньор в системите за мониторинг на изгорели газове, автоматизацията на процеси и наладката по част електро в този динамично развиващ се сектор. На практика "Старт Инженеринг" АД е взимало участие в почти всеки един от водещите централи на територията на България.

Топлофикация - обекти