СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Екология и околна среда

Участие в изграждането на пречиствателни станции и мониторинг на вредни емисии

Фирма Старт Инженеринг АД отделя изключително внимание на проблемите с екологията и чистотата на околната среда. През последните години сме участвали в процеса по изграждане и модернизация на редица водещи ПСОВ в цялата страна. В работата си екипите на Старт Инженеринг АД винаги се водят от принципите за опазване на околната среда и полагаме максимални усилия не просто да не застрашаваме, прилагайки норми за опазване на околната среда, но и със създаването на нови проекти в областта, следвайки световните тенденции за енергийна ефективност и екологична целесъобразност на работа.

Екология и околна среда - обекти

Резултати от търсене
Рейтинг
(4 гласа)
Рейтинг
(4 гласа)
Рейтинг
(5 гласа)
Рейтинг
(1 глас)