СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Нефт и газ

Ключов партньор на "ЛукОйл Нефтохим Бугас" и участие в изграждането на газокомпресорни станции

Фирма Старт Инженеринг АД е дългогодишен партньор на ЛукОйл Нефтохим Бургас, като повече от 20 години взимаме активно участие в изграждането на нови, реновирането и поддържането на КРУ и подстанции на нефтохима. Екипите на Старт Инженеринг АД участват активно и в изграждането на нови газокомпресорни станции, част от газопреносната система на България.

Нефт и газ - обекти