СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Енергетика

Участие в най-големите енергийни обекти в България

Старт Инженеринг АД има натрупан безпрецедентен опит по редица водещи за страната енергийни обекти. Още от самото си създаване, електро инженерите и монтажните групи са изграждали ключови проекти в цялата страна и извън България, които обхващат електропроизводство и енергийно разпределение, в това число участие в строителството и поддръжката на най-големите топло-електро централи, ВЕЦ, ПАВЕЦ, язовирни стени и много други обекти. Специалистите на фирмата имат опит в проектирането, наладката и поддръжката на мрежи от Н.Н, Ср.Н. и В.Н. През годините екипите ни са изграждали и участвали в проекти извън страната по мащабни енергийни обекти в Европа и Азия.

Енергетика - обекти

Резултати от търсене