СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

През месец март 2016 година започна изграждането на една от най-модерните и внушителни по размерите си концертни зали на брега на река Гарона в град Бордо, Франция. Откриването е предвидено за началото на 2018 година, като вече активно се извършват подготвителни и строителни дейности.

Залата Bordeaux Métropole Aréna ще бъде с капацитет 11 000 места, с осигурени над 950 паркоместа за посетителите си. По предварителни разчети в залата ще могат да се провеждат повече от 100 мероприятия годишно – културни, спортни, вариететни спектакли и др. Особеността на залата е нейната неправилна геометрична форма, което означава и уникалност на строителните елементи. В строежа участва най-големият строителен гигант на територията на Франция, а инвестицията е оценена на 58 мил. евро.

Участието на "Старт Инженеринг" АД в проекта е свързано с производството и доставката на всички кофражни скелета и всякакъв тип предпазни елементи, осигуряващи безопасността на работа по време на строежа. Първият етап от доставките завърши успешно и към момента тече монтажът им на строителната площадка. Участие в проекта взеха производствените бази на фирмата в София и Бургас. Строителната фирма изпълнител се налага като уважаван и лоялен клиент на фирма "Старт инженеринг" АД.