СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

На 19 юли 2018г. "Старт Инженеринг" АД, благодарение на успешно инсталиране на системи за сеизмичен мониторинг на язовирите Цанков Камък и Пловдивци и текущото въвеждане в експлоатация на такава система на язовир Студена, стана официален представител на швейцарската фирма Syscom Instruments SA, член на групата Bartec (един от световните лидерите в производството на апаратура в този специфичен сектор) за България, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна Гора. Обхватът на нашата дейност включва доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация и сервизиране на всякакъв тип апаратура при обекти в ектремни условия и за следене на данни от изключителна важност.


Кратко описание на инсталираните от Старт Инженеринг АД системи за сеимичен мониторинг

  1. Яз. Цанков камък – пусната в експлоатация през януари 2011г

Система за сеизмични наблюдения производство на SYSCOM Switzerland.

Изградената сеизмична система се състои от три акселерометъра (комплект от  отделни сензор - MS2005+TriaxialMEMS, рекордер - MR2002-SM24 Three-Channel Motion Recorder, защита от пренапрежение - Meteolabor over voltage power line protection и оптична връзка), които са взаимно свързани в мрежа, комуникационен център NCC in a Box - Network Control Center и една антена GPS :

  1. Акселерометър E1 е  инсталиран на стената в блок М43 ( дъното на язовирната стена) в табло откъм водната страна.
  2. Акселерометър E2 е инсталиран на стената в нища под короната на язовирната стена в измервателен профил L4 от въздушната страна.
  3. Акселерометър E3 е инсталиран в изградена постройка на около 700м от административна сграда върху специална бетонов фундамент.
  4. Комуникационен център NCC box и GPS антена, инсталирани в административната сграда
  5. Софтуери за запис и анализ WINCOM и VIEW 2002

  1. Яз. Пловдивци – пусната в експлоатация през октомври 2017г

Система за сеизмични наблюдения производство на SYSCOM Switzerland.

 Изградената сеизмична система се състои от три акселерометъра с концепция в общ блок тип MR3000DMS (сензор+рекордер+защита от пренапрежение+оптична връзка), специализирани за язовирни стени, които са взаимно свързани в комуникационна мрежа и една антена GPS за синхронизация на времето:

1.  Акселерометър А1 е  инсталиран на пътя на язовирната стена в Профил 10 в табло откъм въздушната страна. Към него е свързана GPS антена GARMIN.

2. Акселерометър А2 е инсталиран в дясната част на петата на язовирната стена откъм въздушната страна.

3. Акселерометър А3 е инсталиран в края на дясната част на язовирната стена на кота корона, до  пътя откъм въздушната страна.

4.  Софтуери за запис и анализ VIEW 2002

 

Трите акселерометъра са монтирани на специални бетонови фундамента и са защитени с кутии от неръждаема стомана и необходимото покритие

Информацията от записаните събития директно се показва чрез WEB базирания софтуер за визуализация VISTA DATA VISION на монитор, монтиран в обслужващата сграда.


  1. Яз. Студена  – текущ 2018 - 2019г

Система за сеизмични наблюдения производство на SYSCOM Switzerland.

 Сеизмичната система ще се състои от три акселерометъра с концепция в общ блок тип MR3000DMS (сензор+рекордер+защита от пренапрежение+оптична връзка), специализирани за язовирни стени, които са взаимно свързани в комуникационна мрежа и една антена GPS за синхронизация на времето:

1. Акселерометър А1 ще бъде инсталиран на пътя на короната на язовирната стена, блок 11 в табло откъм въздушната страна. Към него е свързана GPS антена GARMIN.

2. Акселерометър А2 ще бъде инсталиран в инжекционна галерия на язовирната стена, блок 11 откъм въздушната страна.

3. Акселерометър А3 ще бъде инсталиран извън язовирната стена на около 100м до обслуващия път откъм въздушната страна.

4.  Софтуер за запис и анализ Waveform Analysis

 

Информацията от записаните събития директно се показва чрез WEB базирания софтуер за визуализация VISTA DATA VISION на монитор, монтиран в обслужващата сграда.

Захранването на всички системи е осигурено през UPS, тип Online Double conversion.