СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!
 

Подрайон Крумово

 • Държава: България
 • Клиент: ДП НКЖИ
 • Период: 2016
 • Статус: Завършен
 • Дейности: Цялостен инженеринг, Проектиране, Пусково-наладъчни дейности, Вентилация и климатизация, Системи за управление

През изминалите няколко години фирма „Старт Инженеринг“ АД успешно реализира редица обекти в областта на транспортната и железопътна инфраструктура, натрупвайки при това безпрецедентен опит в областта на изграждането на тягови подстанции, жп ремонтни бази и други. Всички дейности са част от проекта на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за цялостна реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленгред по коридори IV и IX. Това е сред водещите железопътни проекти в страната и обхваща един от най-мащабните и комплексни железопътни инфраструктурни обекти, в който ще вземат участие редица водещи инженерингови и строителни фирми, в това число и Старт Инженеринг АД, които ще изпълнят реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, както и съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия.

Сред последните реализирани обекти в тази област е цялостно проектиране и реконструкция на подрайон Крумово и тръбоканална мрежа в град Крумово, реализирано за периода 2014-2015г. Ремонтната база в Крумово се състои от четири подобекта, разнородни по същността на  строителните и монтажни работи, а именно: Изграждане на сграда и оборудване на същата с необходимите съоръжения и материали; Строителство на железен път, монтаж на две жп стрелки за връзка с гара Крумово и преустройство на АПУ в град Крумово; Изграждане на тръбоканална мрежа за нуждите на осигурителната техника и телекомуникациите в района на гарата; Доставка и монтаж на гарнитури за новия тип стрелкови обръщателни апарати.

Екипите на Старт Инженеринг АД осъществиха всички видове строителни дейности по проекта – от изкопни работи, до направа на стоманобетонни и метални конструкции, изпълнение на силнотокови и слаботокови строителни и монтажни работи, ВиК, газ, механически монтажни работи, в това число оборудване и техническо обезпечение, цялостна наладка, изграждане на системи за контрол, мрежови и електро инсталации и други.

При партнирането си, НКЖИ и Старт Инженеринг АД успешно реализират цялостната национална стратегия за реновиране и подобряване на жп транспорта в България, като проектите се осъществяват със съфинансиране от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт" 2007 - 2013 г.

 • Рейтинг:
  (3 гласа)
 • Прочетена 6603 пъти
 • размер на шрифта намалете шрифта увеличете размера на шрифта
 • Печат
 • Е-мейл