СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!
 

Изграждане на нови ТПС в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата ТПС в Димитровград

 • Държава: България
 • Клиент: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Период: 2012 - 2016
 • Статус: Завършен
 • Дейности: Инженеринг, доставки и изграждане

За периода от 2012 до февруари 2016г. се извърши дейността по изграждането на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширението на съществуващата тягова подстанция в Димитровград, като част от проекта на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) за цялостна реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленгред по коридори IV и IX. Проектът обхваща един от най-мащабните и комплексни железопътни инфраструктурни обекти, в който ще вземат участие редица водещи инженерингови и строителни фирми като Старт Инженеринг АД, Терна, Асталди Груп, ОХЛ ЖС АД, ПОРР и други, които ще изпълнят реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, както и съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия.

Възложител на проекта е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а финансирането се реализира по ИСПА след преразпределяне - Етап 1 от Крумово до Димитровград, включително и Централен диспечерски пункт (ЦДП) в Пловдив на обща стойност 160 милиона евро, както и по Оперативна програма "Транспорт" (ОПТ) с обща стойност на проекта по фаза 3 и 4 в размер от над 477 милиона лева. Средствата са насочени в този проект, за да се изпълнят дългосрочните цели в посока подобряване на качеството на транспортната система в България, като се осъществи железопътна връзка между Европа и Азия и се интегрира Ж.П. мрежата на България с европейската. Това ще допринесе за повишаване на конкурентноспособността на железопътния транспорт, намаляване на времето за пътуване, понижаване разходите за поддръжка и транспортните такси и съответно повишаване на ефективността, безопасността и надеждността на предоставяните пътнически и товарни услуги по маршрута. Така, чрез осигуряване на финансови средства за развитие и модернизация на железопътната инфраструктура с подобни проекти, ще се постигне успешно въвеждане на нови съвременни технологии и модерни стандарти в железопътния транспорт в България, които ще бъдат в съответствие с изискванията и практиката в Европейския съюз и ще отговарят на екологичните норми за опазване на околната среда чрез подмяна на дизеловата тяга с електрическа.

Един от ключовите етапи по трасето обхваща лот 3 от фаза 4 по отношение на тяговите подстанции, като съгласно проекта „ТПС Симеоновград“ и „ТПС Свиленград” ще бъдат новоизградени, с инсталиране на изцяло ново модерно оборудване, отговарящо на най-високите международни стандарти за надеждност и сигурност, а за съществуващата ТПС в Димитровград се предвижда разширение, включващо доставка и монтаж на нов извод 27.5 кV, както и оборудване на всички изводи 27.5 kV с търговско мерене, система за СОТ, Пожароизвестяване, Видеонаблюдение и Периметрова защита, Автоматична метеорологична станция и Система за динамична компенсация на реактивната енергия. Ключов елемент за функционирането на тези подстанции ще бъде изградената от специалистите на фирма „Старт Инженеринг“ АД цялостна изградена мрежа от автоматизирани системи за мониторинг, управление и контрол от най-висок клас. Те ще гарантират непрекъснатото и автоматично изпращане и събиране на данни с информация за актуалното състояние във всяко едно отделно звено, анализ и обработка на данните, както и архивиране, съхранение и визуализиране в реално време. Всяка една от системите има три нива на управление, като може да се извършва дистанционна компютърна връзка за телеуправление от Централен диспечерски център, а същевременно, при нужда, екипите от експлоатация могат да използват и режим на местно управление с цел гарантиране на максимално ниво на сигурност. Независимо от автоматичното управление на всяка една от системите, съществуват и защити на ниско ниво, които могат да изключват всеки един елемент от системите с цел безопасност и предпазване както на самите съоръжения, така и на хората, които ги обслужват.

Техническото изграждане на цялостния инженеринг както и проектирането и монтажната дейност по тази част от проекта ще се осъществят от екипите на „Старт Инженеринг“ АД при спазени срокове и въз основа на най-добрите световни практики в областта на внедряването, мониторинга и контрола на електроапаратура и автоматизация. Частите конструктивна и електрическа за разпределителните уредби 110kV и 27.5kV включва цялостно изграждане, което ще се изпълни, като открита, конвенционална или високоинтегрирана система, с „Н” схема, в пълно съответствие с всички европейски изисквания за ефективност и безопасност.

 • Рейтинг:
  (2 гласа)
 • Прочетена 7452 пъти
 • размер на шрифта намалете шрифта увеличете размера на шрифта
 • Печат
 • Е-мейл