СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Управление на проекти

Старт Инженеринг АД

Управление на проекти

„Старт Инженеринг“ АД, извършва цялостно управление на проекта за комплексното постигане на заложените в договора параметри и удовлетворяване на исканията на Клиента. Това е процесът на планиране, организиране и ръководене на проекта - технически и финансово.

При планирането се стремим да дефинираме дейностите, които ще бъдат извършени, времевата им последователност и технологичната им обвързаност с останалите етапи при изпълнението на проекта. На тази фаза може да се определят критичните за проекта видове работи и времето за тяхното приключване, които да бъдат обект на специално внимание и контрол в цялостния процес.

При изпълнението залагаме на нашия опит, производствени ресурси, собствен квалифициран персонал и техническа обезпеченост, както и на доставчици и подизпълнители, доказали се при съвместната ни работа.

За ръководеното на проектите разчитаме на хора със съответната техническа, административна и финансова подготовка, способни да осъществяват добра комуникация с всички участници в проекта и да намират бързи решения на възникналите проблеми при изпълнението на отделните задачи.

Приключването на проекта завършва с одобрението и приемането на резултатите от изпълнените видове работи, проектната документация, гаранционната и след гаранционна поддръжка и уреждане на взаимоотношенията по сключения договор с Възложителя.

Като компания, ориентирана към специфични проектни решения, за нас е от съществено значение извличането, съхраняването и натрупването на информацията и опита от реализираните обекти, като база от познания за бъдещи проекти, което ни дава конкурентно предимство.