СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

КИП и Автоматизация

Изграждане на системи за автоматизация и мониторинг

Фирмата разполага с отделен клон „Автоматизация“, който е специализиран да извършва пълен инженеринг в областта на индустриалната автоматизация. Благодарение на дългогодишния си опит в тази област (изпълнени над 50 проекта за последните 15 години в Енергетиката, Металургията, Химическата, Нефтохимическата, Фармацевтичната, Целулозно-хартиената промишленост и др.), както и на екипа си, състоящ се от опитни в тази област специалисти, отдела е в състояние да предложи на потребителите качествени комплексни услуги.

Старт Инженеринг АД - клон Автоматизация

Детайлно проектиране, алгоритми, приложно програмно осигуряване

Разработка на Работен проект в съответствие с Техническото задание, нормите за проектиране в България, регулаторните документи (закони, наредби, методики и други български официални нормативни документи и документи на Европейския съюз)

Пусково-наладъчни и внедрителски работи

  • Системни тестове;
  • Изпитание и проверка на апаратурата на място;
  • Проверка и настройки на отделните модули и елементи на системата;
  • Комплексна проверка на функциите след пускане на системата в експлоатация;
  • Функционални тестове в нормален режим;
  • Функционални тестове при специални и гранични режими;
  • Провеждане на комплексни изпитания и предаване в редовна експлоатация.
Старт Инженеринг АД - клон Автоматизация

Контакти - клон Автоматизация

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 931 07 84

факс: +359 2 931 07 68

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

Методи Николов