СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Монтажни работи

 Монтажните работи в обектите на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД се извършват от обособен клон на дружеството - "Клон Монтажи". Който се занимава с изпълнение на обекти от инженерна, строителна, пътна, промишлена инфраструктура, включително обекти със специализирано предназначение и надзорни съоръжения.

Разполага с квалифициран управленски и изпълнителски персонал, състоящ се от над 20 инженера и 100 специалисти с богат опит, обособени в специализирани звена, обхващащи изпълнението на следните видове дейности:

Старт Инженеринг АД - клон Монтажи Старт Инженеринг АД - клон Монтажи

  Електромонтажни дейности

 • Изграждане на електрически системи и инсталации ниско, средно и високо напрежение
 • Електрообзавеждане в областта на електро-енергетиката - централи, станции и подстанции; метрополитен и железопътен транспорт; компресорни станции за природен газ; пречиствателни станции за отпадни води; производствени предприятия
 • Монтаж на КИП и А прибори и инсталации
 • Машинно-монтажни дейности

 • Монтаж на технологично оборудване и машини в енергетиката, металургичната, добивната, преработвателната и леката промишленост
 • Монтаж на тръбопроводи, помпи и арматура в пречиствателни станции; водопреносна мрежа; химическа и хранително-вкусова промишленост
 • Монтаж на метални строителни конструкции
 • Мостови и козлови кранове и релсови пътища към тях
  • Изграждане и подмяна на релсови пътища
  • Монтаж, демонтаж и ремонтни дейности на мостови и козлови кранове
 • Изграждане, преустройство и поддръжка на надзорни съоръжения
 • Газова инфраструктура:

 • Изграждане на компресорни станции, газорегулаторни и газоизмервателни станции и съоръжения; изграждане на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни съоръжения и инсталации
 • Преустройство на преносни газопроводи; изпълнение на газоопасни дейности при врязвания и превключвания
 • Тръбопроводи и съдове работещи под налягане:
  • Изграждане на тръбопроводи от топлопреносната мрежа
  • Ремонт и преустройство на тръбопроводи и парни котли

Качество и сертификати

В Клон Монтажи, като част от "Старт Инженеринг" АД са внедрени системите за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, за опазване на околната среда ISO 14001:2005 и за обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

Специално за дейностите на клона е интегрирана система за контрол на качеството при заваряване съгласно ISO 3834-2, както и пълна система за качество при производство и монтаж на метални конструкции, съгласно изискванията на EN 1090, клас на изпълнение EXC4

За изпълнение на дейностите в частта за работата по надзорни съоръжения, Клон Монтажи, като част от "Старт Инженеринг" АД, е вписан в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Контакти - клон Монтажи

България, София 1220
бул. Илиянци №44

тел: +359 2 931 39 60

факс: +359 2 931 39 60

Запитване за Монтажни работи 

Лице за контакт:

инж. Вл. Крайнев

Контакти - клон Бургас (Металообработка)

България, Бургас 8000
ул. "Христо Ботев" №33

тел: +359 898 690 756

тел: +359 56 811 484

факс: +359 56 811 512

Запитване за Металообработка  

Лице за контакт:

Жана Милева