СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Производство на електрически табла

 

Фирма "Старт Инженеринг" АД произвежда и предлага на пазара широка гама от електрически табла Н.Н. – типовотествани разпределителни уредби и МСС, релейни електрически табла табла, ел табла за автоматизация, контрол и управление, пултове и др.

Производство на типовотествани разпределителни уредби и моторконтрол центрове - 0,4 кв, до 6300А, с разделителна форма 2, 3, 4 и степен на защита IP 30-54. За последните години "Старт инженеринг" АД се утвърди на българския пазар като един от най-големите лицензирани производители на Типовотествани разпределителни уредби (Рower control center - PCC) и Мотор контрол центрове (МСС) основно от продуктовата гама на General Electric – фамилията SEN Plus. Усвоени са уредби с напълно изваждаеми модули (fully withdrawable) намиращи приложение в промишлени инсталации с непрекъснат цикъл на производство, изискващи подмяната или ремонта на модулите да става без изключване на уредбата. Произвеждаме уредби с частично изваждаеми т.нар. "plug in" по отношение на захранващите шини модули, намиращи приложение в непрекъсваеми производства, на места, където се допуска времето за подмяна на модулите да е по-голямо и не се изисква "контролно положение" за тест на схемите. За производства където технологичния процес позволява прекъсване, предлагаме уредби с фиксирани модули при които подмяната на модулите се извършва само при изключена уредба. Произвеждаме и "интелигентни" МСС с управление по комуникация или програмируем операторски панел.

 Старт Инженеринг АД - клон БургасЗа нуждите на енергетиката предлагаме разработен релеен шкаф с 19'' модули с различна големина (U), разположени на въртяща се рама с удобен достъп до елементите. Шкафът е с предна прозрачна врата и две плътни задни врати.

Производство на широк спектър пултове, командни ел табла, електрически табла автоматизация.

Ретрофит на уредби СР.Н. – изработка на нови релейни отсеци с вторична комутация и преработка колички с подмяна на стари маломаслени прекъсвачи СР.Н. с нови вакуумни. В последните години "Старт Инженеринг" АД се наложи на пазара на средното напрежение като надежден инженерингов партньор на водещите фирми производители на такова оборудване. Имаме изпълнени проекти за ретрофит с апаратура от: Сименс, Шнайдер, АББ и др. известни и представени в България фирми.

Контакти - клон Бургас

България, Бургас 8000
ул. "Христо Ботев" №33

тел: +359 56 811 484

факс: +359 56 811 512

За поръчка на ел. табла - кликни тук

За поръчка на разпределитени уредби НН - кликни тук

Лице за контакт:

инж. В. Градев


Търговски отдел - клон Бургас

България, Бургас 8000
ул. "Христо Ботев" №33

тел: +359 898 690 750

За поръчка за доставка на апаратура - кликни тук

Лице за контакт:

инж. В. Дионисова

Контакти - клон Ел. Табла

България, София 1220
ул. Локомотив №3

тел: +359 2 938 12 68

факс: +359 2 931 07 68

Изпратете ни запитване  

Лице за контакт:

инж. П. Гошев